Vrchní referent / rada v Oddělení kontrolním I a II (321490,321504) (Ostrava)

Generální finanční ředitelství nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "Vrchní referent / rada v Oddělení kontrolním I a II (321490,321504)". Nástupní mzda je 27 200 – 38 200 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent / rada v Oddělení kontrolním I a II (321490,321504)
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
27 200 – 38 200 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Finanční úřad Ostrava I
Jurečkova 940/2
70200

Další informace o volném místu

Žádáme zájemce, aby se seznámili s podmínkami výběrového řízení, které jsou zveřejněny v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místa 321490 a 321504" na webových stránkách FS ČR https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9392168.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. září 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID 4hun2cu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místa č. 321490 a 321504 vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I a II Odboru kontrolním II – Ostrava I“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní
- profilovanou odbornou znalost a aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších obecně závazných právních předpisů
- provádění analytické a rozborové činnosti
- provádění místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňové kontroly daně z přidané hodnoty
- vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a zajišťování jejich projednání s daňovým subjektem, případně s dalšími osobami zúčastněnými na řízení
- provádění vyhledávací činnosti
- zpracování podkladů a pokynů pro rozhodování v daňovém řízení
- rozhodování v daňovém řízení
- plnění dalších úkolů na příkaz nadřízeného představeného, které svou náročností odpovídají nejvyšší platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci

TOPlist