VŘ 64/2022 Vedoucí oddělení investičních dotací a technické podpory (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 64/2022 Vedoucí oddělení investičních dotací a technické podpory". Nástupní mzda je 27 250 – 40 120 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 64/2022 Vedoucí oddělení investičních dotací a technické podpory
Obor(y):
Finance , Management , Výroba a provoz
Obec:
Ostrava
Mzda:
27 250 – 40 120 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje a usměrňuje přípravu a realizaci projektů veřejných investic a rekonstrukcí s krajskou působností. Připravuje a projednává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu kraje a jeho výhledu v oblasti reprodukce nemovitého majetku kraje. Kontroluje čerpání rozpočtu kraje v jim svěřené oblasti reprodukce majetku kraje.

Požadované vzdělání: VŠ magisterské - zaměření technické, stavební, ekonomické.

Předpoklady:Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Schopnost koncepčního a analytického myšlení. Umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti. Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů. Vysoké pracovní nasazení. Orientace v předpisech upravujících oblast investic. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou. Uživatelská znalost práce na PC (zejména sada nástrojů Office 365, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe na stejné či podobné pozici v oblasti veřejné správy. 3 roky praxe v oboru a 1 rok praxe ve veřejné správě podmínkou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 23. 11. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny

TOPlist