VŘ 53/2021 Referent/ka pro záležitosti stavebního řádu (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 53/2021 Referent/ka pro záležitosti stavebního řádu". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 53/2021 Referent/ka pro záležitosti stavebního řádu
Obor(y):
Management
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

595 622 906

Další informace o volném místu

Vhodné pro osoby zdravé, zdravotně znevýhodněné, absolventy

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje výkon stavebního úřadu a provádí výkon stavebního úřadu v působnosti kraje. Vykonává kontrolu stavebních a vyvlastňovacích úřadů při výkonu státní správy. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním a vyvlastňovacím úřadům. Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu. Přezkoumává na svěřeném úseku správní rozhodnutí vydaná obcemi a městy v působnosti Moravskoslezského kraje.

Požadované vzdělání: VŠ - studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického směru
VOŠ - v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
SŠ s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
(dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost spisové služby GINIS, zkouška zvláštní odborné způsobilosti a řidičský průkaz skupiny B.
Spolehlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, zájem o profesní a osobní rozvoj.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete
na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny 8. 11. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce
nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení
e-mailem.

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906
martina.jansova@msk.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Bc. Martina Janšová
595 622 906
martina.jansova@msk.cz


Poslední změna: před 1 týdnem

TOPlist