VŘ 45/2022 Koordinátor/ka projektů v oblasti kultury (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 45/2022 Koordinátor/ka projektů v oblasti kultury". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 45/2022 Koordinátor/ka projektů v oblasti kultury
Obor(y):
Kultura a sport
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování. Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů obnovy kulturních institucí a programů pro potřeby kraje. Účastní se práce v projektovém týmu při přípravě a realizaci krajských projektů obnovy kulturních institucí a jednotlivé části projektů samostatně nebo ve spolupráci realizuje. Zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Vykonává agendu vztahující se k příspěvkovým organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem v oblasti kultury vymezenou zřizovacími listinami a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ - zaměření ekonomické, případně jiné zaměření při prokázání praxe v oblasti řízení projektů, administrace dotací a kontroly čerpání a užití finančních prostředků.


Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce; flexibilita, iniciativa, odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti řízení projektů, administrace dotací a kontroly čerpání a užití finančních prostředků výhodou. Výhodou znalost anglického jazyka na úrovni B1.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 27. 6. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce
s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny

TOPlist