VŘ 40/2022 Referent/ka rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 40/2022 Referent/ka rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 40/2022 Referent/ka rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce:
Sestavuje rozpočet příspěvkovým organizacím v oblasti školství. Provádí rozpis závazných ukazatelů rozpočtu. Sleduje a analyzuje čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů. Shromažďuje, prověřuje, vyhodnocuje a projednává návrhy na úpravy rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro určené školy a školská zařízení. Vypracovává a sumarizuje návrh rozpočtu za určené školy a školská zařízení podle paragrafů rozpočtové skladby. Kontroluje, sumarizuje a zpracovává finanční vypořádání za prostředky státního rozpočtu, přidělované školám a školským zařízením za kalendářní rok. Vykonává konzultační a poradenskou činnost v oblasti přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení.

Požadované vzdělání: VŠ/Bakalářské nebo vyšší odborné

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti veřejné správy a orientace v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výhodou, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 01. 06. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist