VŘ 37/2022 Referent/ka pro rozvoj vzdělávání (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 37/2022 Referent/ka pro rozvoj vzdělávání". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 37/2022 Referent/ka pro rozvoj vzdělávání
Obor(y):
Výchova a vzdělávání
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: Provádí koncepční činnost a zajišťuje systémová opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost. Navrhuje projekty a spolupracuje při přípravě a realizaci projektů v oblasti rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti školského poradenského systému, zabezpečuje jeho realizaci a vyhodnocení. Zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji - oblast vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast školského poradenského systému. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ - zaměření pedagogické, humanitní, přírodovědné, veřejnosprávní, ekonomické.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou absolvované studium speciální pedagogiky. Praxe ve speciálním školství, příp. v oblasti poskytování školských poradenských služeb ve školách (výchovný poradce) nebo školských poradenských zařízeních podmínkou. Zkušenosti s přípravou a realizací neinvestičních projektů, práce s GINIS, řidičský průkaz skup. B a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 20. 05. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny

TOPlist