VŘ 32/2021 Referent / Referentka krizového řízení (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 32/2021 Referent / Referentka krizového řízení". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 32/2021 Referent / Referentka krizového řízení
Obor(y):
Management , Výroba a provoz
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

596 622 906

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava
1. kontakt na výběrovém řízení viz text níže.

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje a metodicky usměrňuje opatření pro mimořádné události a krizové situace kraje. Zpracovává samostatné částí krizového plánu kraje. Vykonává specializované odborné činnosti na úseku obrany, včetně kontrolní činnosti v kraji. Koordinuje plnění úkolů pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav v rámci kraje. Zabezpečuje plnění úkolů krajského úřadu k zajišťování obrany státu. Organizuje plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské se zaměřením na krizové řízení nebo ochranu obyvatelstva.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti krizového řízení, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 28. 6. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, martina.jansova@msk.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Bc. Martina Janšová
596 622 906


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist