VŘ 3/2022 Referent / Referentka pro sociální ochranu (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 3/2022 Referent / Referentka pro sociální ochranu". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 3/2022 Referent / Referentka pro sociální ochranu
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

595 622 906

Další informace o volném místu

1. kontakt: podání příhlášky viz text níže

Charakteristika vykonávané práce: Kontroluje, metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociální práce v působnosti kraje. Vykonává činnosti na úseku sociální práce. Provádí pro obce
a obecní úřady metodickou, konzultační a poradenskou činnost směřující ke sjednocení přístupů při uplatňování metod sociální práce směřujících k sociálnímu začleňování osob ve vztahu k zajištění sociální ochrany. Vykonává sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.

Požadované vzdělání: VŠ - se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo jiné VŠ při současném prokázání plnění kvalifikačních předpokladů sociálních pracovníka dle §110 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe při poskytování nebo organizování sociální ochrany anebo poskytování nebo organizování sociálních služeb zaměřených na osoby v nepříznivých sociálních situacích výhodou.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat:
Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 25.1.2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce
s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, martina.jansova@msk.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Bc. Martina Janšová
595 622 906
martina.jansova@msk.cz


Poslední změna: před 2 týdny

TOPlist