VŘ 29/2021 referent/ka pro sociální služby (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 29/2021 referent/ka pro sociální služby". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 29/2021 referent/ka pro sociální služby
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Vhodné pro osoby zdravotně znevýhodněné, OZP s max. 2. st. invalidity, OZP s invaliditou 3. stupně. Vhodné také pro absolventy.
Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava

Charakteristika vykonávané práce: Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje. Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů s dobou trvání přes jeden rok, vyžadující specializované postupy, s regionálním významem, na jehož řešení se podílejí specializovaní odborníci. Koordinace a usměrňování oborů sociálních věci, například péče o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb. Zpracovává odborná stanoviska k žádostem o přidělování dotací a finanční podporu z evropského sociálního fondu směřujících subjektům působícím v oblasti sociálních služeb, v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Monitoruje sociální služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb. Zabezpečuje kontroly sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb v souladu s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje. Zajišťuje metodické, konzultační a poradenské činnosti na uceleném úseku poskytování sociálních služeb ve vztahu k obcím a dalším poskytovatelům, včetně ukládání nápravných opatření. Plní úkoly při řízení a kontrole výkonu státní správy na úseku sociálních služeb. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ - se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo jiné VŠ při současném prokázání plnění kvalifikačních předpokladů sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B
k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe minimálně 1 rok v sociální oblasti při poskytování nebo organizování sociálních služeb, zkušenost s realizací projektů.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením. Pozice vhodná i pro absolventy.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 23. 7. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce
s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ing. Lucie Dužíková
lucie.duzikova@msk.cz


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist