VŘ 26/2021 Vedoucí oddělení ekonomického (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 26/2021 Vedoucí oddělení ekonomického". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 26/2021 Vedoucí oddělení ekonomického
Obor(y):
Finance , Management
Obec:
Ostrava
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Krajský úřad v Ostravě

Charakteristika vykonávané práce: Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací při přidělování rozpočtovvých prostředků. Koordinuje a řídí zajišťování agend zřizovatelských funkcí, vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů a jiných subjektů vůči příspěvkovým organizacím kraje. Metodicky řídí příspěvkové organizace
v působnosti odboru, jejich financování a hospodaření. Provádí rozborové
a analytické činnosti ve vztahu k hospodaření příspěvkových organizací
a k poskytovaným dotacím na zajištění sociálních služeb v kraji. Zajišťuje personální agendu ředitelů příspěvkových organizací v působnosti odboru. Koordinuje činnosti při přípravě investičních akcí a akcí údržby
a obnovy majetku u příspěvkových organizací v působnosti odboru. Zpracovává návrhy rozpočtu a rozpočtových opatření v odvětví sociálních věcí. Zajišťuje administraci grantových schémat svěřených do působnosti odboru včetně předběžné, průběžné a následné finanční kontroly.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské - zaměření ekonomické.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti veřejné správy nebo praxe v sociálních službách se zaměřením na ekonomickou agendu po dobu minimálně 3 let. Výhodou praxe ve vedoucí pozici, znalost práce s GINIS
a zkouška zvláštní odborné způsobilosti. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).


Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 22. 6. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ing. Lucie Dužíková
lucie.duzikova@msk.cz


Poslední změna: před 4 dny

TOPlist