VŘ 13/2023 Systémový správce / Systémová správkyně (správce / správkyně sítě) (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 13/2023 Systémový správce / Systémová správkyně (správce / správkyně sítě)". Nástupní mzda je 27 250 – 40 120 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 13/2023 Systémový správce / Systémová správkyně (správce / správkyně sítě)
Obor(y):
Administrativa , Informační technologie
Obec:
Ostrava
Mzda:
27 250 – 40 120 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: zaměření na oblast správy sítě. Provádí implementace, konfigurace a správy aktivních prvků zn. CISCO (přepínače, routery, wifi, kontroléry, firewally). Spolupracuje na návrhu a realizaci architektury interní sítě. Specifikuje technické parametry do výběrových řízení. Spolupracuje na definici a nasazení bezpečnostních pravidel pro stanice a mobilní zařízení. Monitoruje a optimalizuje využívání zdrojů a provádí prognózy požadavků na budoucí kapacity. Přebírá, ověřuje, uvádí do provozu a nastavuje parametry operačních systému počítačů a síťových prostředí.
Více ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské.

Jiné požadavky: Znalosti z oblasti informačních technologií, pasivní znalost anglického jazyka - schopnost studovat z anglických textů. Dobrý přehled o IT se zaměřením na síťové technologie. Certifikace CISCO CCNA výhodou. Ochota učit se novým věcem a rozvíjet se.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 05. 06. 2023 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Původní oznámení zveřejněno od 4.5.2023 do 19.5.2023

U nás získáte více | Moravskoslezský kraj | (www.msk.cz)

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 měsíci

TOPlist