VŘ 01/2022 - Referent/ka pro financování škol a dotace (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 01/2022 - Referent/ka pro financování škol a dotace". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 01/2022 - Referent/ka pro financování škol a dotace
Obor(y):
Management
Obec:
Ostrava
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

596 622 198

Další informace o volném místu

Kontakt: Ing. Denisa Novotná, DiS. 596 622 198, denisa.novotna@msk.cz
Charakteristika vykonávané práce: Kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtovýchprostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití. Zpracovává návrhy finančních plánů a odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu určeným příspěvkovým organizacím. Vypracovává podklady pro řešení rozporů mezi možnostmi a potřebou a projednává je s příslušnými organizacemi. Vykonává práce související s komplexním financováním, průběžnou a předběžnou kontrolou financování určených příspěvkových organizací. Vyhotovuje návrhy na schválení účetní závěrky, dosaženého výsledku hospodaření a přídělů do fondů příspěvkových organizací. Zpracovává materiály, zprávy a podklady pro MŠMT, orgány kraje a vedoucí odboru či oddělení za určené školy. Vyhodnocuje údaje ze zpráv o činnosti a plnění úkolů za svěřené příspěvkové organizace a provádí rozborovou činnost ve vztahu k těmto organizacím.

Požadované vzdělání: VŠ - Bc. nebo VOŠ - zaměření ekonomické či veřejnosprávní.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), znalost účetnictví příspěvkových organizací, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla, praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete
na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny 25. 1. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce
nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení
e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ing. Denisa Novotná, DiS.
596 622 198
denisa.novotna@msk.cz


Poslední změna: před 2 týdny

TOPlist