Úředník/ice - referent/ka na úseku silničního hospodářství (Vratimov)

Město Vratimov nabízí v obci Vratimov volnou pracovní pozici "Úředník/ice - referent/ka na úseku silničního hospodářství". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Úředník/ice - referent/ka na úseku silničního hospodářství
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vratimov
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vratimov
Frýdecká 853
739 32 Vratimov 1

+420 595 705 952

Další informace o volném místu

MĚSTO VRATIMOV, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov vyhlašuje Výběrové řízení č. 2/2019
na obsazení pracovního místa dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh práce: úředník na odboru investic a údržby obecního majetku - referent na úseku silničního hospodářství (údržba komunikací v majetku města, investiční akce na úseku silničního hospodářství, výkon silničního správního úřadu pro místní komunikace)

Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (rozpětí 19.760 až 29.740 Kč měsíčně podle započitatelné praxe), možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

Doba trvání prac. poměru: na dobu neurčitou

Přepokládaný nástup: listopad 2019 nebo dle dohody

Předpokladem pro vznik pracovního poměru je splnění kritérií obsažených v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
Dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání se stavebním zaměřením nebo technickým zaměřením, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo technickým zaměřením
Požadovaná délka praxe: u stavebního zaměření se nevyžaduje, u technického zaměření minimálně 2 roky ve stavebnictví
Řidičský průkaz: skupina B

Další požadavky: znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
orientace v dozorování realizace staveb
orientace v zadávání veřejných zakázek
dovednost pracovat na PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
ochota dále se vzdělávat
vysoké komunikační schopnosti

Doklady, které uchazeč přiloží k přihlášce:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
osobní dotazník
kopii řidičského průkazu

Přihláška musí obsahovat:
označení výběrového řízení
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
telefonní kontakt
datum a podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, apod.

Písemnou přihlášku a výše požadované doklady uchazeč doručí v zalepené obálce v termínu nejpozději do 7. října 2019 do 17:00 hodin na Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Renáta Mičulková
+420 595 705 952
miculkova.meu@vratimov.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 11.9.2019

TOPlist