Referent / Referentka v Oddělení registračním (320276) (Ostrava)

Generální finanční ředitelství nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "Referent / Referentka v Oddělení registračním (320276)". Nástupní mzda je 22 280 – 31 670 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent / Referentka v Oddělení registračním (320276)
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
22 280 – 31 670 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Finanční úřad Ostrava II
Horní 1619/63
70030

Další informace o volném místu

Žádáme zájemce, aby se seznámili s podmínkami účasti ve výběrovém řízení, které jsou zveřejněny na webových stránkách FS ČR https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/9392160.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. září 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID 4hun2cu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 320276 odborný referent v Oddělení registračním – Ostrava II“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění
- provádění dílčích procesních úkonů podle daňového řádu, správního řádu a jiných souvisejících právních předpisů
- zajišťování výkonu správy daní v podatelně územního pracoviště včetně evidenčního zpracování učiněných podání a jejich vypravování, v případě potřeby zajišťování postoupení podání místně příslušnému správci daně
- zajišťování výkonu správy daní ve spisovnách, v souladu se Spisovým řádem Finanční správy ČR zajišťování vedení spisů a jejich přípravy pro archivaci a skartaci

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci

TOPlist