Referent agendy platové a personální (Ostrava)

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "Referent agendy platové a personální". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent agendy platové a personální
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace - Domov pro seniory Antošovice
Chalupova 1/1
71100

778 498 309

Další informace o volném místu

1. kontakt: podání přihlášky poštou nebo osobně viz text níže
Bližší informace - tel.: 778 498 309, e-mail: glasevicova@ssso.cz

Charakteristika vykonávané práce:
zaměstnanec vykonává komplexní platovou a personální agendu, zpracovává platy zaměstnanců, metodicky usměrňuje způsob aplikace právních předpisů, a to problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, zabezpečuje administrativní práce spojené se mzdovou agendou, vč. evidence a zpracování exekucí a insolvencí, komunikace s úřady, spolupráce při kontrolách příslušných orgánů, zpracovává roční zúčtování daní a ELDP, poskytuje konzultaci a vystavování potvrzení pro potřeby zaměstnanců.

Jiné požadavky:
Praxe ve mzdové a personální agendě, znalost právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákona č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění.

Schopnost aplikace právních předpisů v praxi, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační a organizační dovednosti, uživatelská znalost PC (MS Office, ASPI).

Platové zařazení:
10. platová třída podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;
možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

Požadované vzdělání
VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, směr ekonomický.
- Bezúhonnost
- Svéprávnost

Požadované doklady:
Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení,
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.

Lhůta pro podání přihlášky: do 24.1.2022 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Způsob a místo podání: poštou nebo osobním doručením na ekonomické a personální oddělení příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Riegrova 1/3, 711 00 Ostrava-Hrušov, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PO č.1/2022 NEOTVÍRAT, s uvedením adresy uchazeče

Adresa, na kterou se přihláška posílá:
Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Bc. Gabriela Lasevičová
Stará cesta 125/4
711 00

Kontakt na zaměstnavatele

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace/
Bc. Gabriela Lasevičová
778 498 309
glasevicova@ssso.cz


Poslední změna: před 1 týdnem

TOPlist