Odborný/vrchní referent - mzdový účetní (Ostrava)

Úřad práce České republiky nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent - mzdový účetní". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent - mzdový účetní
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě;

Další informace o volném místu

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-mzdovy-ucetni-krp-v-ostrave-22-03

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – mzdový
účetní v Oddělení personálním a mzdovém Odboru kanceláře krajské pobočky Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ostravě, se služebním působištěm v Ostravě, ID 11004970.
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
19 Platy, mzdy a jiné odměny za práci.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších
plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotního pojištění a to převážně pro státní
zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. března 2023,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60
Ostrava-Moravská Ostrava,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ot@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID twrzpnd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25239-78099808“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 6 dny

TOPlist