Investiční technik (Šenov)

Město Šenov nabízí v obci Šenov volnou pracovní pozici "Investiční technik". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Investiční technik
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Šenov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Šenov
Radniční náměstí 300
73934

Další informace o volném místu

Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

Druh práce: investiční technik
- příprava a realizace stavebních investic, veřejných zakázek

Zařazení: odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic

Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov

Platové zařazení: 10. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) 23 390 - 34 370 Kč, možnost postupného přiznání osobního příplatku

Pracovní poměr: na dobu určitou 3 roky s možností dalšího prodloužení a zkušební dobou 3 měsíce

Nástup: dle dohody

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání: minimálně středoškolské s maturitní zkouškou s technickým zaměřením, výhodou vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se stavebním zaměřením

Jiné požadavky:
- výhodou praxe v oboru, kde hlavním předmětem činnosti byla příprava a realizace stavebních investic
- dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel a další)
- řidičský průkaz skupiny B
- organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi, ochota dále se vzdělávat
- morální bezúhonnost

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu

Lhůta pro podání přihlášky: doručit do 12.04.2023 do 09:00 hod.

Přihlášky a výše uvedené materiály zašlete na adresu:
Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 měsíci

TOPlist