321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele Sekce Územní pracoviště Ostrava III (Ostrava)

Generální finanční ředitelství nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele Sekce Územní pracoviště Ostrava III". Nástupní mzda je od 25 630 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele Sekce Územní pracoviště Ostrava III
Obor(y):
Právo
Obec:
Ostrava
Mzda:
od 25 630 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Finanční úřad Ostrava III
Opavská 6177/74a
70800

Další informace o volném místu

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- realizaci daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností
- podíl na stanovování zásad aplikace právních předpisů v činnostech zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti
- samostatné řešení právní problematiky dotýkající se činnosti zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti
- vedení řízení, přípravu a vydávání rozhodnutí v daňovém řízení
- zastupování správního úřadu v případech, kdy je způsobilý být účastníkem soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní, personální nebo trestněprávní problematikou a hospodářskou činností
- podíl na zpracování návrhů interních aktů řízení a dokumentů sloužících pro vnitřní potřeby územního pracoviště finančního úřadu
- podíl na administraci činnosti územního pracoviště a samostatné vedení individuálně určených agend a jejich evidence
- plnění dalších služebních úkolů, které svou náročností odpovídají platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen na příkaz nadřízeného.

Služební místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba).

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámily s podmínkami výběrového řízení zveřejněných na webových stránkách FS ČR v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení" https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8357587

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 321559 rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce - Ostrava III“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist