320005 - rada/odborný rada v Oddělení sekretariátu ředitele (Ostrava)

Generální finanční ředitelství nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "320005 - rada/odborný rada v Oddělení sekretariátu ředitele". Nástupní mzda je od 23 480 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
320005 - rada/odborný rada v Oddělení sekretariátu ředitele
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Ostrava
Mzda:
od 23 480 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
70200

Další informace o volném místu

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení zveřejněných v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 320005" na webových stránkách FS https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8337407.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1. června 2022 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 320005 rada/odborný rada v Oddělení sekretariátu ředitele - Ostrava".

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně
- provádění komplexní široce zaměřené interní kontrolní činnosti včetně vyhotovování zpráv z této činnosti, jejich projednání s odpovědnými osobami a zpracování návrhu souboru opatření, která je nutno přijmout v činnosti úřadu nebo kontrolovaného útvaru k odstranění zjištěných nedostatků
- vyřizování zvláštních podání, vyřizování či prošetřování podání směřujících proti nevhodnému chování či jednání úředních osob
- zpracování odborných stanovisek pro vedení úřadu i pro nadřízený orgán, spolupráce s úředními osobami nadřízeného orgánu při interní kontrolní činnosti, při metodické činnosti i při analytické činnosti -zpracování návrhů opatření finančního úřadu se závazností pro všechna územní pracoviště finančního úřadu, zpracování návrhů interních aktů řízení finančního úřadu, provádění analýz dostatečnosti a účinnosti přijatých opatření v působnosti finančního úřadu včetně provádění systémových analýz
- řešení případů napadení zaměstnanců finančního úřadu
- pravidelné vyhodnocování dodržování Interního protikorupčního programu FS ČR
- organizační zajištění sběru a hodnocení rizik za finanční úřad jako celek dle interních aktů řízení
- připomínkování návrhů právních předpisů
- aplikace právních předpisů i interních aktů řízení FS ČR do činnosti finančního úřadu a jeho územních pracovišť v oblasti kompetencí vykonávaných Oddělením sekretariátu ředitele finančního úřadu

Nabízíme:
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení ( tarif+ další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii)
- rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxač

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist